Obrazci za priznanja, prejemniki priznanj

Dokumenti za prenos:

PREJEMNIKI RAVNIHARJEVE PLAKETE

2022

2022

Majda Potrata, profesorica slovenistike, literarna zgodovinarka, državnozborska poslanka, vsestranska kulturna delavka. Mag. Majda Potrata je prepoznavno ime v slovenski kulturi. Ugled si je pridobila kot profesorica slovenskega jezika in književnosti, kot poslanka Državnega zbora in kot aktivna sooblikovalka kulturnega življenja, še posebej v kulturnih društvih. Majda Potrata je celo življenje povezana z ljubiteljsko kulturo, zastavlja zanjo svoj nemajhen družbeni vpliv, nesebično prispeva svoje ustvarjalne in strokovne moči za njen razvoj in jo moralno in tudi materialno podpira. Več v utemeljitvi podelitve plakete.

 

2021

2021

Ravniharjevo plaketo prejme g. Ludvik Žagar, župnik v Leskovcu pri Krškem, in prodekan leskovške dekanije.za prizadevno in dolgoletno podporo kulturnim društvom iz Leskovca, in za organizacijo različnih kulturnih dogodkov v kraju.

 

2018

2018

 

Ravniharjevo plaketo, posebno priznanje ZKD Slovenije za dolgoletno in stabilno materialno podporo oz. za zagotavljanje dobrega položaja ljubiteljske kulture v širši družbeni skupnosti prejme g. Tone Strnad, direktor in lastnik podjetja Medis, d.o.o. iz Ljubljane (četrt Črnuče), a tudi nekdanji član FS France Marolt.
V sklopu družbene odgovornosti podjetje Medis že vrsto let podpira ženski in mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, Akademsko folklorno skupino France Marolt, veteransko Folklorno skupino COF in ljudsko Pevsko skupino Cintare. Poleg tega na obsežnem seznamu spodbujanja kulture lahko zasledimo podporo talentirani baletki Tei Bajc, jazz plesalki Maji Sonc, nadarjeni mladi plesalki Lani Klemen iz društva Kazina, jazz vokalistki Nini Strnad, pianistki Ani Šinkovec, violistu Petru Ugrinu, pa tudi Rdečemu križu Slovenije in kulturnemu projektu Ženske. Sem sodi tudi darilo Medisa in družine Strnad mestu Ljubljana: bronasta skulptura Obrazi, ki je vgrajena v tlak Ključavničarske ulice v Ljubljani.

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ

2023

2023

Gero Angleitner – magister elektrotehnike, za izjemno pestro ljubiteljsko delovanje na več področjih, od plesa, pop in klasične glasbe do fotografije, s katero je ustvaril neverjeten arhiv ljubiteljskih kulturnih dogodkov v Mariboru – priznanje z zlato medaljo;

Ambrož Čopi – ob njegovi 50- letnici, za odlično delo z najkvalitetnejšimi pevskimi zbori na obali,  za dolgoletno vsestransko delo v glasbenem   ustvarjanju, dirigiranju, za uspešno  pedagoško delo,  organiziranje prireditev, festivalov, tekmovanj in za motiviranje in povezovanje ljudi, zlasti mladih – priznanje z zlato medaljo;

Branko Čepin –  za dolgoletno delo  na področju zborovske dejavnosti,  v glasbenem šolstvu in slovenski glasbeni šoli na Koroškem, priznanje z zlato medaljo;

KUD  Štefan Romih Črešnjevec, ob 100- letnici odličnega delovanja na vseh področjih ljubiteljske kulture, priznanje z zlato medaljo;

KUD Frajhajmska godba, ob 190- letnici uspešnega glasbenega delovanja, priznanje;

KUD Lojze Avžner, Gornja Ložnica, ob 90- letnici društva, za izjemno pestro delovanje na številnih področjih kulture in za njen razvoj v kraju in v občini; priznanje;

Miloš Možina – za prizadevno delo v predsedstvu ZKDS 2017- 22 in za izjemen doprinos ljubiteljski kulturi na Gorenjskem – priznanje z zlato medaljo;

Franci Kovač – za dolgoletno uspešno vodenje odraslih in šolskih pevskih zborov v Mariboru – priznanje z zlato medaljo;

2022

2022

Franci Pivec, ustanovni član in prvi predsednik ZKDS, delujoč v organih ZKDS 1998- 2022, častni član Zveze; priznanje z zlato medaljo;

Franjo Murko, ustanovni član, za odlično delo v organih ZKDS 1998- 2022, za dolgoletno vodenje ZKD Slovenj Gradec, priznanje z zlato medaljo;

Lojze Adamlje, za prizadevno delo v organih ZKDS 2012- 2022, za predsedovanje ZKD Ljubljana, priznanje z zlato medaljo;

Danijela Hozjan, za dolgoletno prizadevno delo v Pomurju, posebej v ZKD Lendava,  in za prizadevno delovanje v organih ZKD Slovenije od 2007- 2022, priznanje z zlato medaljo;

Anže Škornik,  za prizadevno delo v organih ZKDS v mandatu 20117- 22, priznanje z zlato medaljo;

Janez Kerin, za delo v organih ZKDS (2017- 22) in za vodenje Zveze (2021-22), priznanje z zlato medaljo;

Marjan Lužnik; za prizadevno delo v predsedstvu v mandatu 2017- 2022, priznanje z zlato medaljo;

Klara Štrancar, za prizadevno delo v predsedstvu v mandatu 2017- 2022, priznanje z zlato medaljo;

Tone Urbas, za prizadevno delo v organih ZKD Slovenije v času med 2012 in 2022, ter za vodenje področne Zveze pihalnih godb Slovenije, priznanje z zlato medaljo;

Bojan Gorič– za dolgoletno mentorsko delo in vodenje skupin na zborovskem področju7 v Mariboru (priznanje z zlato medaljo)

KUD Svoboda Črnuče, Ljubljana, za 90- letno uspešno delovanje v kraju in v mestu, posebej na področju zborovskega petja, priznanje z zlato medaljo;

KPD Planina, Sele (avstrijska Koroška) za dolgoletno širjenje in razvoju slovenske kulture na Koroškem; priznanje z zlato medaljo;

2021

2021

podelitev zaradi epidemije koronoovirusa ni bilo

2020

2020

podelitev zaradi epidemije koronovirusa ni bilo

2019

2019

 Boris Laharnar, Folklorna skupina Razor – priznanje ZKD Slovenije z zlato medaljo za dolgoletno uspešno delo na folklornem področju

Mešani pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša – priznanje ZKD Slovenije z zlato medaljo za kvalitetno dolgoletno delovanje

2018

2018

Alenka Vrabec Bole – za prizadevno delo v ZKD občin Bled, Bohinj, Radovljica in za delo v organih ZKD Slovenije v letih 2007- 2017 (tudi častna članica ZKDS), priznanje z zlato medaljo;

Janez Gostiša – priznanje z zlato medaljo za izjemen prispevek na glasbenem področju na Logaškem

Borut Dolinar – priznanje z zlato medaljo za življenjski prispevek k društveni kulturi za 30 – letno delovanje

2017

2017

Jože Gorenc – za prizadevno in uspešno delo v organih ZKD Slovenije v letih med 2007 in 2017 in za vodenje ZKD Litija ( priznanje z zlato medaljo)

Branka  Bezeljak–  za dolgoletno ustvarjalno in mentorsko delo v slovenskem ljubiteljskem gledališču, še zlasti na Ptuju, in za prizadevno delo v organih ZKD Slovenije (priznanje z zlato medaljo)

Ivo Turk- za dolgoletno prizadevno delo v organih ZKD Slovenije in v ZKD Koper (tudi ustanovni in častni član Zveze) – priznanje z zlato medlajo

KUD Pirniče – za izjemno delo na področju gledališke in lutkovne dejavnost (priznanje z zlato medaljo)

Darja Belič – za 40-letno izjemno plodno in uspešno delo na področju zborovske glasbe (priznanje z zlato medaljo)

Andrej Koren– za prizadevno delo v predsedstvu Zveze (priznanje ZKDS)

Ema Tibaut– za dolgoletno uspešno delo v ZKD Ljutomer in v organih ZKJD Slovenije (priznanje ZKDS)

Samo Stanič – za odlično delo v predsedstvu ZKD Slovenije v času med 2008- 2017 (priznanje ZKDS)

Danilo Štekar – za prizadevno delo v predsedstvu ZKD Slovenije (priznanje ZKDS)

Miran Rustja . za prizadevno delo v predsedstvu ZKD Slovenije (priznanje ZKDS)

Ženski pevski zbor Rogaška Slatina – Ob 35-letnici delovanja (priznanje ZKD Slovenije)

2016

2016

Moški pevski zbor Zarja Trbovlje, Kulturno društvo Svoboda center – za 85 let uspešnega delovanja in ustvarjanja na področju zborovske glasbe  (priznanje z zlato medaljo)

Zinka Zorko – ob njeni 80-letnici za življenjsko delo pri preučevanju, ohranjanju in promociji znanja o  dialektih slovenskega jezika v vzhodnem delu slovenskega etničnega ozemlja (priznanje z zlato medaljo)

Klub koroških Slovencev Ljubljana – za izjemno delo pri povezovanju Koroške z matično deželo (priznanje z zlato medaljo)

Branimir Ritonja – za umetniške uspehe in dolgoletno uspešno vodenje društva; ob 80-letnici Fotokluba Maribor (priznanje z zlato medaljo)

KUD Milke Zorec Hotinja vas – za plodno ustvarjalnost ter izjemen prispevek h kulturnemu in družbenemu dogajanju v Hotinji vasi; ob 70-letnici društva (priznanje z zlato medaljo)

Zveza kulturnih društev Lendava – za odlične organizacijske dosežke pri kulturnih povezavah društev v Pomurju in pri sodelovanju s Slovenci na Madžarskem; ob 40. obletnici (priznanje z zlato medaljo)

2015

2015

Viktor Slavinec – za zasluge na področju folklore (priznanje z zlato medaljo)

Vida Bukovac – za življenje z glasbo (priznanje z zlato medaljo)

Klub koroških Slovencev Maribor – ob 60-letnici delovanja (priznanje z zlato medaljo)

Moški pevski zbor KUD Mejnik Šentilj – ob 70-letnici obstoja (priznanje z zlato medaljo)

2014

2014

Franc Lačen – za dolgoletno vztrajno in izjemno kvalitetno delo na področju ljubiteljske kulture (priznanja z zlato medaljo)

KUD Študent Maribor – ob  50-letnici delovanja (priznanje z zlato medaljo)

Partizanski pevski zbor – ob 70-letnici delovanja  (priznanje z zlato medaljo )

Pihalni orkester Slovenj Gradec – ob 80-letnici (priznanja z zlato medaljo)

Moški pevski zbor Svoboda Kočevje – za 40-letnico neprekinjenega dela (priznanje ZKD Slovenije)

Dušan Vodlan – dolgoletnemu plesnemu pedagogu in vodji Plesnega kluba Lukec iz Krškega za življenje s plesom (priznanje z zlato medaljo )

ZKD Koper – ob 60-letnici delovanja (priznanje z zlato medaljo)

2013

2013

Pihalna godba Šentilj – Pesnica – ob njeni 80- letnici (priznanja z zlato medaljo)

KUD Studenec Maribor – ob svoji 90-letnici za dolgoletno vztrajno in izjemno kvalitetno delo na področju ljubiteljske kulture (priznanje z zlato medaljo)

Prof. Milan Pavliha – za dolgoletno vrhunsko ustvarjalnost in za organizacijsko delo na glasbenem področju v številnih društvih v Ljubljani (priznanja z zlato medaljo)

Vinko Kovačič – za vodenje in organizacijsko delo na področju zborovskega petja v Trbovljah (priznanja z zlato medaljo)

Mešani komorni zbor Celje – ob 30-letnici (priznanje ZKD Slovenije)

2012

2012

Anka Kolenc – za ljubezen do kulture v šolah

Tone Gašper – za zasluge pri širjenju pevske kulture na Koroškem

KUD Zarja Trnovlje – za zaslužno delovanje

KUD Zvonka Antoličič

Pihalna godba Neuvirtovi Štajerci – ob 90-letnici

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič – ob 40-letnici delovanja

Vrtec Trbovlje – za tradicijo kulturnega delovanja

Rudi Šimac, Matko Zdešar, Ema Tibaut, Staša Vovk, Miro Kokol, Franc Malovrh, Franček Rudolf in Lojze Štih

2011

2011

Marko Studen – za zasluge pri uveljavitvi Naše pesmi in Mednarodnega zborovskega tekmovanja v Mariboru (priznanje z zlato plaketo)

Ana Vovk Pezdir – za življenje s plesom (priznanje z zlato plaketo)

Kulturno umetniško društvo Plesni forum Celje – ob 35-letnici delovanja (priznanje z zlato plaketo)

Peter Simoniti – za življenje z gledališčem (priznanje z zlato plaketo)

Pevsko društvo Celje – Ob 115-letnici delovanja (priznanje z zlato plaketo)

2010

2010

Esperantsko društvo Maribor – ob 100-letnici umetniškega delovanja (priznanje z zlato plaketo)

Franci Kovač – ob 50-letnici umetniškega delovanja (priznanje)

Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak, Maribor – za 90 let vsestranskega kulturnega delovanja na mariborskem Taboru (priznanje z zlato plaketo)

Pevsko društvo »Zvon« Šmartno pri Litiji – ob 120-letnici delovanja (priznanje z zlato plaketo)

2009

2009

Folklorna skupina Sava, Kranj – ob 60-letnici delovanja (priznanje z zlato plaketo)

DPD Svoboda, Ptuj – ob 90-letnici delovanja (priznanje z zlato plaketo)

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Slavček, Trbovlje – ob 60-letnici delovanja (priznanje z zlato plaketo)

Moški pevski zbor Društva upokojencev Trbovlje – ob 45-letnici delovanja (priznanje ZKD Slovenije)

KD Pihalni orkester Litija – ob 110-letnici delovanja  (priznanje z zlato plaketo)

Zvone Elsner –  za dolgoletno delovanje  v kulturi (priznanje z zlato plaketo)

Franc Jančar – za dolgoletno delovanje v kulturi (priznanje z zlato plaketo)

Urška Čop Šmajgert – za dolgoletno visoko strokovno spremljanje glasbenih produkcij naših kulturnih društev za Radio Maribor in za Radio Slovenija. (priznanje z zlato plaketo)

Vladimir Rukavina (Gogo) – za dolgoletno delo v kulturnih društvih ter za uspešno vključevanje društvenih skupin v program Festivala Lent (priznanje z zlato plaketo)

Vodstvo Pošte Slovenija – za podporo kulturnemu društvu KUD Pošta (priznanje z zlato plaketo)

Vodstvo Nove Kreditne banke Maribor –  za podporo kulturnemu društvu NKB Maribor (priznanje z zlato plaketo)

2008

2008

Pevsko društvo Steklar, Hrastnik –  ob 100-letnici delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

Prosvetno društvo Zarja, Šentvid pri Planini – ob 100-letnici delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

Mešani pevski zbor Avgust Pavel, Gornji Senik, Madžarska – ob 70-letnici delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

Mladinski pevski zbor Trbovlje – ob 30-letnici delovanja (priznanje ZKD Slovenije)

Mešani pevski zbor Svoboda, Trbovlje – ob 55-letnici delovanja (priznanje ZKD Slovenije)

Lovski pevski zbor Lovskih družin Zasavja – ob 30-letnici delovanja (priznanje ZKD Slovenije)

Minka Veselič Kološa – za izjemen prispevek k slovenski društveni kulturi  (zlata plaketa s priznanjem)

prof. Bojan Golija – za izjemen prispevek k slovenski društveni kulturi (zlata plaketa s priznanjem)

mag. Ivo Vrbančič – za izjemen prispevek k slovenski društveni kulturi (zlata plaketa s priznanjem)

Tone Partljič – za izjemen prispevek k slovenski društveni kulturi (zlata plaketa s priznanjem)

2007

2007

Mitja Gobec – za 50 let zborovodskega dela (zlata plaketa s priznanjem)

Franček Robnik – za dolgoletno pevsko dejavnost (zlata plaketa s priznanjem)

dr. Janko Malle – poslovodja Slovenske prosvetne zveze Celovec (zlata plaketa s priznanjem)

Nužej Tolmajer – tajnik KKZ iz  Celovca (zlata plaketa s priznanjem)

Tine Varl – tajnik ZKO Maribor (zlata plaketa s priznanjem)

Folklorna skupina Delavskega kulturnega društva Svoboda iz Senovega – za 25 let delovanja (priznanje ZKD Slovenije)

Moški zbor Slava Klavora –  ob 60-letnici delovanja (praporc ZKD Slovenije)

Zveza kulturnih društev Krško – ob 50-letnici delovanja (praporc ZKD Slovenije)

2006

2006

Moški pevski zbor GEOSS, Klulturno umetniško društvo Lipa, Vače – ob 100-letnici delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

Pihalni orkester Marezige – ob 100-letnici delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

2005

2005

Pevsko društvo Lipa, Litija – za 130 let delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

Franc Lačen, zborovodja – za 25 let s KMZ Ptuj (priznanje ZKD Slovenije)

Mirko Prelog – za 40 let predanega dela (zlata plaketa s priznanjem)

Zmago Rafolt – za njegovo prizadevno kulturno delo v društvih ga predlagamo (zlata plaketa s priznanjem)

Moški pevski zbor KUD-a Mejnik Šentilj – ob njegovi 60. obletnici delovanja (zlata plaketa s priznanjem)

Gimnazija Frana Miklošiča – priznanje z medaljo Zveze kulturnih društev Slovenije

2004

2004

KUD Svoboda Celje – ob 85-letnici Svobode Celje (zlata medalja Zveze kulturnih društev Slovenije)

Zveza kulturnih društev Koper –  ob 40-letnici (priznanje ZKD Slovenije)

Ervin Švab (zlata plaketa s priznanjem)

Ivanu Silič (zlata plaketa s priznanjem)

KUD Jurij Fleišman iz Beričevega (zlata plaketa s priznanjem)

Folklorna skupina DU Ljutomer – 10-obletnici (priznanje ZKD Slovenije)

FS KUD Študent Maribor (zlata plaketa s priznanjem)

Marica in Vekoslav Potočnik, FS DU Ljutomer  (zlata plaketa s priznanjem)

Nevenka Budna, FS Razkrižje (priznanje ZKD Slovenije)

Danica Frančič, FS Razkrižje (priznanje ZKD Slovenije)

Slavko Kokalj, ustanovitelj Orkestra Mandolina, KUD Stadion Ljubljana (zlate medalja ZKD Slovenije)

KD Ivan Kaučič iz Ljutomera (zlata plaketa s priznanjem)

Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje (zlate medalja ZKD Slovenije)

Tone Neuvirt – za plodno in ustvarjalno življenjsko delo v glasbi (zlata plaketa s priznanjem)

2003

2003

Zveza kulturnih društev Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje – ob jubilejnem 40. Osterčevem večeru (zlata plaketa s priznanjem)

KD Slavka Osterca – ob jubilejnem 40. Osterčevem večeru (priznanje ZKD Slovenije)

Mag. Andrej Tiršek – za izjemen prispevek zborovskemu petju (zlata plaketa s priznanjem)

Kulturno društvo Adlešiči – za 95 let prizadevanj za ohranitev ljudskega izročila (zlata plaketa s priznanjem)

Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer – za 100 let žlahtne gledališke tradicije (zlata plaketa s priznanjem)