Dokumenti

KAKO PRAVILNO HRANITI DOKUMENTACIJO NEVLADNE ORGANIZACIJE

KAKO PRAVILNO HRANITI DOKUMENTACIJO NEVLADNE ORGANIZACIJE

Večina ljubiteljskih kulturnih društev jemajhnih, večino administrataivnih stvari pa urejajo člnice in člani, prostovoljci, ki vsaj malo poznajo osnovna pravila poslovanja. Navodilaa, ki smo jih poobjavili na osnovi zapisa na spletni strani CNVOS, pa so vsekakor koriistna za vse, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravilnega administriranja in vsekakor lahko preprečijo marsikatero težavo, ki bi jo lahko društvu povzročil nadzor za to pooblaščenih organov.

ZAPISNIK 4. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE 2022

ZAPISNIK 4. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE 2022

Organi Zveze kulturnih društev Slovenije so na seji dne 19. aprila 2022 sklenili mandat 2017-22 in izvolili novo vodstvo. objavljamo zapisnik seje, na kateri so bile izvedene volitve.

GRADIVA ZA RAZPRAVO NA 4. (VOLILNI) SEJI KONFERENCE ZKD SLOVENIJE

GRADIVA ZA RAZPRAVO NA 4. (VOLILNI) SEJI KONFERENCE ZKD SLOVENIJE

SKUPNI SPORAZUM Z ZDRUŽENJEM SAZAS

SKUPNI SPORAZUM Z ZDRUŽENJEM SAZAS

Od  24.1.2014 je v veljavi nov SKUPNI SPORAZUM O UPORABI GLASBENIH AVTORSKIH DEL IZ REPERTOARJA ZDRUŽENJA SAZAS V OBLIKI JAVNEGA IZVAJANJA GLASBE V OKVIRU KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JO IZVAJAJO KULTURNA DRUŠTVA IN UPOKOJENSKE KULTURNE SKUPINE. Sporazum je bil z aneksom podaljšan do konca leta 2017.

Sporazum predvideva določene ugodnosti in olajšave pri plačevanju nadomestil za avtorske honorarje za uporabo glasbenih del iz zaščitenega repertoarja Združenja Sazas.

Društvo ali zveza društev, ki želi koristiti ugodnosti iz naslova sporazuma, mora z Združenjem Sazas skleniti individualno pogodbo. Postopek pridobitve individualne pogodbe najdete med pogostimi vprašanji.

Koordinator sporazuma za kulturna društva: Maja Papič, info@zkds.eu, maja.papic@jskd.si, 040 160 514

SKUPNI SPORAZUM Z ZAVODOM IPF

SKUPNI SPORAZUM Z ZAVODOM IPF

V petek, 27.7.2018, je bil v Uradnem listu RS v številki 52 objavljen Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev, ki smo ga podpisali dne 19.7.2018. Sporazum je pripet, prav tako veljaven tarifnik za obračunavanje nadomestil Zavoda IPF.

Objavo si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2657/skupni-sporazum-za-dolocitev-visine-nadomestil-za-javno-priobcitev-fonogramov-na-prireditvah-v-organizaciji-ljubiteljskih-kulturnih-drustev

Kot je dogovorjeno v sporazumu, je le-ta začel veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS torej, 11.8.2018.

Za vsa vprašanja v zvezi z obračunavanjem nadomestil po skupnem sporazumu, lahko organizatorji kontaktirajo go. Ajdo Kožar na e-mail: ajda.kozar@ipf.si ali po telefonu na številko 01 527 29 36.

STATUT ZKDS

STATUT ZKDS

STRATEGIJA ZKDS 2016 - 2021

STRATEGIJA ZKDS 2016 - 2021

PARTNERSKI SPORAZUM Z JSKD

PARTNERSKI SPORAZUM Z JSKD

V mesecu novembru 2012 je bil v Mariboru podpisan partnerski sporazum o sodelovanju med JSKD in ZKDS, ki predvideva izvajanje pomembnih  nalog pri dogovarjanju in usklajevanju skupnih programov in postavlja trdnejše osnove sodelovanja med obema subjektoma. Velja tako za območje države kot za območja območnih izpostav JSKD in občinske, mestne in medobčinske zveze, ki pokrivajo ta območja. Verjamemo, da bo vsem pomagal pri delu.