Splošno

Kultura za prihodnost: serija regijskih posvetov Ministrstva za kultuiro o viziji kulturne politike

V Ministrtsvu  za kulturo se očitno zavedajo, kako pomembno je, da za svoje ambiciozne razvojne načrte dobijo čimveč informacij neporsedno od  izvajalcev kulturne politike, s čimer bo omegočena trdnejša podpora javnosti kulturnim strateškim aktoom (nacionalni kuklturni program, strategije, vpeljava novega kulturnega modela). V tem smislu so se že nekaj dni nazaj začeli reguijski posveti, ka naj bi jih bilo v ...

Več »