Projekt Pogum

– opis projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

– izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

– povezava na spletno stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

– finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.