NADOMESTNE VOLITVE: IZVOLITEV NOVEGA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE ZKD SLOVENIJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da je predsedstvo ZKDS pričelo s kandidacijskim postopkom za izvolitev novega predsednika/predsednice ZKDS. Vse članice vljudno vabimo k predlogom kandidatov.

Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek življenjepis z opisom njegovih izkušenj v kulturnih, društvenih in drugih dejavnostih ter kratka vizija vodenja in prioritet za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju. Mandat izvoljenega predsednika se zaključi istočasno z mandatom drugih že izvoljenih organov ZKD Slovenije, predvidoma do volilne konference spomladi 2022.

Volitve bodo izvedene na redni letni konferenci dne 30. 3. 2020, predsedstvo pa bo najkasneje 7 dni pred omenjenim datumom vsem članicam kot gradivo za skupščino posredovalo seznam vseh kandidatov za predsednika in podpredsednike ZKDS, katerih kandidature so bile popolne. Za morebitna vprašanja smo na voljo na info@zkds.eu.