Častno Članstvo

Statut ZKD Slovenije v svojem 10. členu o častnih članih določa naslednje:

ZKDS ima lahko častne člane. Častni člani so posamezniki ali pravne osebe, ki imajo velike zasluge za razvoj in delovanje ZKDS. Častne člane imenuje konferenca ZKDS na predlog članov in organov ZKDS.

Častni člani ZKD Slovenije:

ALENKA BOLE VRABEC

ALENKA BOLE VRABEC

Alenka bole Vrabec je bila za častno članico Zveze kulturnih društev Slovenije imenovana na predlog predsedstva ZKDS  na svoji 1. seji v mandatu 2017 – 2022, 18. aprila 2018. Bila je dolga leta članica predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije, kjer je tvorno sodelovala s predlogi za izboljšanje stanja na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Leta 2007 je prejela zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Alenka Bole Vrabec (Kranj, 1937), gledališka igralka in prevajalka. Po končani gimnaziji je študirala primerjalno književnost in dramsko igro na takratni Akademiji za igralsko umetnost. Debutirala je v Mladinskem gledališču v Ljubljani, igrala pa tudi v Teatru 57. Med ljubitelji je bila prvič v Novem mestu z režijo Linhartovega Matička. Pozneje je delovala kot svetovalka za gledališko dejavnost pri Zvezi kulturnih organizacij Radovljica in nato pri Zvezi kulturnih organizacij Kranj. Bila je direktorica amaterskega gledališča Tone Čufar na Jesenicah, svojo poklicno pot pa je zaključila kot direktorica Linhartove dvorane v Radovljici. VEČ …

JANEZ KARLIN

JANEZ KARLIN

Janez Karlin se je rodil 18. novembra 1922 v Ratanski vasi pri Rogaški Slatini. Končal je Višjo pedagoško šolo, bil predmetni učitelj in nazadnje ravnatelj OŠ Ivana Cankarja v Ljubljani. Po vojni je bil eden od ustanoviteljev sindikalnega kulturnoumetniškega društva, prvi predsednik in organizator, aktiven je bil v okrajnem odboru Ljudske prosvete. Ob prihodu v Mariboru (1950) na industrijsko tekstilno šolo za upravnika internata je široko razgibal kulturno življenje med mladino. 12 let je bil predsednik KUD Slava Klavora, ustanovil je amatersko gledališče Slava Klavora, bil 25 let režiser in režiral okrog 70 gledaliških del. Pripeljal je amatersko gledališče Slava Klavora v vrh slovenskega in jugoslovanskega gledališkega življenja. S svojimi predstavami je sodeloval na skoraj vseh republiških, jugoslovanskih in mednarodnih srečanjih z visokimi dosežki. Hkrati je deloval kot organizator kulturnega življenja v Mariboru in SV Sloveniji. Kot predsednik okrajnega dramskega sosveta je razgibal, organiziral in spodbujal — z organizacijo in številnimi članki — gledališko življenje. Dolga leta je bil predsednik sveta za kulturo občine Maribor, deloval je v različnih državnih kulturnih organih, bil poslanec skupščine SR Sloveniji prosvetno kulturnega zbora in član organov DPD v občini in republiki. Član predsedstva ljubiteljskih kulturnih organizacij in zvez je bil od leta 1949. Bil je predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine Kulturne skupnosti Maribor, dobro je povezoval poklicno in ljubiteljsko kulturo, posebno skrb je posvečal vzgoji mladih. Leta 1974 je dal pobudo za ustanovitev pionirskih kulturno umetniških društev, prvega na svoji šoli. Od leta 1965 do 1997 je bil neprekinjeno predsednik mariborskih ljubiteljskih kulturnih organizacij ZKPO in ZKO, pred tem pa podpredsednik okrajnega sveta ZKPO. V tem času je prišlo do vidnega porasta društevene dejavnosti, po splošni oceni je bilo to obdobje visoke kakovosti mariborske ljubiteljske dejavnosti. ZKO Maribor je leta 1981 prejela listino občine Maribor. Bil je predsednik Združenja gledaliških in lutkovnih skupin Slovenije od ustanovitve leta 1970, v tem času pobudnik številnih srečanj, jugoslovanskega in mednarodnega sodelovanja. Vsa ta leta je bil član predsedstva ZKO Slovenije, od 1981 podpredsednik in član predsedstva Saveza kulturno prosvetnih zajednica Jugoslavije. Bil je tudi 4 leta član predsedstva Kulturne skupnosti Slovenije. Poseben ugled je užival med delavci ZKO v severovzhodni Sloveniji, kjer je bil dolga leta nesporna avtoriteta in je usklajeval regionalne programe do svojega odhoda s položaja predsednika ZKD Maribor. Janez Karlin je bil nekajkrat član gledališkega sveta SNG Maribor, deloval je v telesih Borštnikovega srečanja, podpiral in razvijal je sodelovanje Maribora s kulturnimi organizacijami koroških Slovencev. Kot dober govornik je bil dobrodošel na vseh prireditvah, odprl je številne razstave, bil je in je še vedno neutruden obiskovalec glasbenih, gledaliških, likovnih in literarnih prireditev. Znal je podpreti nastajajoče programe, zlasti pa je bil dragocen pri razvoju Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor.

Prejel je Red dela s srebrnim vencem, Red zasluge za narod s srebrno zvezdo, Red republike z bronastim vencem in Red republike z zlatim vencem, listino in plaketo Srebrni grb Maribora, Žagarjevo nagrado.

FRANCI PIVEC

FRANCI PIVEC

Konferenca Zveze kulturnih društev Slovenije je na svoji redni seji, dne 20.4.2017, sprejela sklep, da podeli naziv častni član mag. Franciju Pivcu, za njegovo dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek na področju ljubiteljske kulture. Mag. Franci Pivec, ki je tako postal drugi častni član ZKDS, je bil predsednik zveze v obdobju 2001- 2006, ko se je le-ta obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let.

Častno priznanje mu je ob tej priložnosti podelila aktualna predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, ga. Mija Aleš, v četrtek, 11. maja 2017, ob 17. uri v dvorani IZUM, Prešernova 17, v Mariboru na Spominjanjih v organizaciji Zveze kulturnih društev Maribor.