O nas

Zveza kulturnih društev Slovenije trenutno združuje 59 območnih in področnih zvez kulturnih društev, v katere so včlanjena ljubiteljska kulturna društva, ki delujejo na različnih področjih kulture in umetnosti – zborovstvo, instrumentalna glasba, likovna umetnost, gledališče in lutke, literatura, film in video, multimedijska dejavnost, sodobni ples, folklora.

Je naslednica Zveze kulturnih organizacij Slovenije in pred njo stoletne tradicije povezovanja kulturnih društev na nacionalni ravni, ki sega v čas kulturnega prebujanja slovenstva.

 

ZKDS-FOTOGRAFIJE

 

Aktualna vloga ZKDS danes je vključevanje in aktivno sodelovanje društvene sfere (preko predsedstva ZKDS, v katerem so člani različnih kulturnih društev na nacionalni ravni) pri oblikovanju zakonodajnih in drugih pravnih aktov, ki zadevajo področje ljubiteljske kulture in umetnosti, zastopanje interesov društev pred lokalnimi in državnimi oblastmi, koordinacija nekaterih sporazumov, kot sta skupni sporazum s Sazas in Zavodom IPF, podpora društvom in zvezam v smislu boljše povezanosti, komunikacije, posredovanja spodbud in predlogov, senzibilizacije problemov in težav kulturnih društev, pri čemer pa je izredno pomemben pristen in korekten odnos z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, ki s profesionalno kulturno mrežo omogoča napredek, razvoj in večjo dostopnost različnih ljubiteljskih aktivnosti.

 

Aktualna Obvestila

VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov – obveznost ugotavljanja in vpisa podatkov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1. Navedeni poslovni subjekti morajo v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZPPDFT-1 podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisati v Register dejanskih lastnikov  (RDL). Prvi vpis podatkov po vzpostavitvi RDL poslovni subjekti opravijo najpozneje do 19.1.2018. Od tega dne dalje bodo podatki o dejanskih lastnikih dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (e-RDL).

Navedene obveznosti veljajo za poslovne subjekte iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1:
– gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)
– subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..)
– tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji,
izvzeti pa so:
– samostojni podjetniki posamezniki
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost
– enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)
– neposredni in posredni proračunski uporabniki
– poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

KRATKA NAVODILA IN USMERITVE ZA KULTURNA DRUŠTVA:

Na AJPES-ovi strani je 11.12.2017 na voljo aplikacija Register dejanskih lastnikov, kjer najdete tudi navodila o tem, kateri podatki se vpišejo v omenjeni register.

Za vpis v register dejanskih lastnikov mora imeti zastopnik društva kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. Pri društvih imajo elektronski podpis in pooblastilo urejene fizične ali pravne osebe, ki za posamezno društvo opravljajo računovodske storitve. Obstoječe pooblastilo, ki ga imajo društva že evidentirana v sistemu e-pooblastil AJPES in velja pri oddaji zaključnega računa, pa v tem primeu ne zadostuje, temveč je omenjeno pooblastilo na novo potrebno pripraviti, kar pomeni, da poleg ostalih možnosti, za katere ste že sedaj pooblaščeni, obkljukate še opcijo “oddaja prijave za vpis v register dejanskih lastnikov”. Pooblatila so dostopna TUKAJ.

KONTAKTI ZA POMOČ:

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)
01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)
Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

JOŽE OSTERMAN PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA

JOŽE OSTERMAN PREJEMNIK PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA

Danes, 5.12.2017, je bila v dvorani Državnega sveta RS slavnostna podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2017. Prejemnik plakete je tudi Jože Osterman, podpredsednik Zveze kulturnih društev Slovenije,ki ima za seboj kar 37 let izkušenj s področja volunterskega dela v ljubiteljski kulturi in umetnosti.

Jože Osterman, diplomant primerjalne književnosti in magister politologije, je po končanem študiju začel delovati na kulturnem področju v domačem kulturnem društvu KUD Svoboda Črnuče, ki ga vodi še danes. Ljubezen do  gledališča ga je sicer najprej vodila v SNG Dramo Ljubljana, a se je kasneje odločil za službo v tedanjih interesnih kulturnih skupnostih, hkrati pa je delal v ljubiteljski kulturi predvsem pri organizacijskih nalogah. V letih med 1981 in 1986 je bil neprofesionalni predsednik  Zveze kulturnih organizacij Slovenije, tedaj najpomembnejše hrbtenice kulturnega ljubiteljstva, nato je sodeloval pri preobrazbi organizacije v nevladno Zvezo kulturnih društev Slovenije, od leta 2000 do 2011 je vodil Zvezo kulturnih društev Ljubljana. Od leta 2006 je bil član predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije, ki ji je v obdobju med 2012 do 2017 tudi predsedoval. Danes je njen podpredsednik.

Njegovi sodelavci in kolegi na kulturnem področju  ga poznajo in cenijo kot dobrega operativca, ki je v domačem društvu in kraju znal bistveno poživiti krajevni kulturni utrip, pri delu v republiških asociacijah pa kot izvrstnega poznavalca kulturnega sistema, v katerem je ljubiteljska kultura tudi po njegovi zaslugi v marsičem okrepila svoj položaj.

 

AMATEO KONFERENCA

AMATEO KONFERENCA

Amateo – evropska mreža za aktivno participacijo v kulturi organizira mednarodno konferenco “Tradicionalna umetnost kot temelj sodobne evropske kulture”, ki bo od 28.11. do 30.11. v Pescu na Madžarskem.

Teme in ključna vsebinska izhodišča konference: Kakšno vlogo ima tradicija v ljubiteljski kulturi? Kakšne so danes poleg tradicionalnih nove prakse in umetniški izrazi različnih etničnih skupin? Kako lahko tradicija v umetnosti povezuje ljudi? Kako lahko angažiramo ljudi v kulturi in umetnosti znotraj skupnosti, v kateri živijo? Kako lahko širimo besedo in delimo zadovoljstvo z delovanjem v umetnosti in kulturi?

Več si lahko ogledate na tej povezavi  in v pripetku spodaj, na konferenco se lahko prijavijo člani zvez in društev, saj je Zveza kulturnih društev Slovenije članica mednarodne mreže Amateo.

Spletna prijavnica: https://goo.gl/forms/Rplr9J6YHZYHNAXm1

 

IZRINJANJE LJUBITELJSKIH ORGANIZACIJ IZ PROGRAMSKEGA RAZPISA MK 2018 - 2021

IZRINJANJE LJUBITELJSKIH ORGANIZACIJ IZ PROGRAMSKEGA RAZPISA MK 2018 - 2021

Zveza kulturnih društev Slovenije je na Ministrstvo za kulturo naslovila prostestno pismo, v katerem izraža ogorčenje nad določilom v splošnih pogojih Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki določa, da ljubiteljske organizacije niso upravičene kot prijavitelji na omenjen razpis. Pismo je v celoti dostopno v prilogi spodaj.

PROJEKTNI ZBOR MLADIH CIRCLE OF LIFE/KROG ŽIVLJENJA - VABILO K SODELOVANJU

PROJEKTNI ZBOR MLADIH CIRCLE OF LIFE/KROG ŽIVLJENJA - VABILO K SODELOVANJU

V Kranju bo konec tedna v počastitev svetovnega dneva glasbe potekal Slovenski projektni pevski zbor. Circle of Life / Krog življenja je zasnovala in ga izvaja Zveza kulturnih društev Kranj, ki udeležencem pokriva tudi vse stroške udeležbe.

Projektni zbor mladih z malo ali brez izkušenj s petjem v zboru je bil prvič izveden lani. Udeleženci so se seznanili z osnovami petja v zboru in v le treh dnevih zavzetega dela pripravili zahteven spored. Tako bo tudi tokrat, ko se bodo pod vodstvom Fernanda Mejiasa in ob klavirski spremljavi Lovra Freliha lotili raznolikega sporeda. Od slovenskih ljudskih, do južnoafriških ritmov in filmske glasbe.

PRIJAVE v tridnevni Slovenski projektni pevski zbor, ki bo potekal v Avli Mestne občine Kranj v petek, 6.10.2017, od 18.00 do 21.00, v soboto, 7.10.2017, 9.00-13.00  in 16.30-20.00 ter v nedeljo, 8.10.2017, od 14.30 do 17.00. Zaključni koncert bo v nedeljo, 8.10.2017, ob 17.uri. Vodil ga bo dirigent Fernando Mejias.

K nepozabni izkušnji vabljeni fantje in dekleta od 15. do 28. leta. Pevsko ali glasbeno predznanje ni obvezno.

Več informacij si lahko preberete v prilogi.

PRIPOMBE IN KOMENTARJI K OSNUTKU NPK 2018 - 2025

PRIPOMBE IN KOMENTARJI K OSNUTKU NPK 2018 - 2025

V javni razpravi je osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (v nadaljevanju NPK). V zvezi s tem je bila na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti predstavitev in razprava, ki so se ju med drugim udeležili tudi nekateri člani predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije. V nadaljevanju objavljamo stališče ZKDS do osnutka oz. komentarje, pripombe ter dopolnila. Posebej pa prilagamo pa tudi stališče Zveze kulturnih društev Maribor ter Zveze slovenskih godb.

AKTUALNI RAZPISI JSKD

AKTUALNI RAZPISI JSKD

  1. Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017. VEČ INFORMACIJ.
  2. Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):
    a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov).
    b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi.

PETI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - FOLKLORNA DEJAVNOST

PETI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - FOLKLORNA DEJAVNOST

Teden ljubiteljske kulture je praznik ustvarjalnosti, povezovanja in odprtosti – od 11. do 20. maja 2018.

S petim tednom ljubiteljske kulture se aktivno vključujemo v evropsko leto kulturne dediščine.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) petič zapored vabita kulturna društva in njihove zveze, lokalne skupnosti, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenske ustvarjalce v zamejstvu in po svetu, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se s svojimi programi pridružite vseslovenski akciji Teden ljubiteljske kulture (TLK).

V Tednu ljubiteljske kulture, ki je namenjen podpori ljubiteljskih ustvarjalcev ter promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji in zamejstvu, lahko sodelujete s programom, ki vam najbolj ustreza – s predstavo, koncertom, z razstavami, predavanji, kulturnim programom, pogovori z zanimivimi kulturniki …, lahko pa se nam pridružite tudi simbolično (javna vaja ali dan odprtih vrat). Del projekta postanete s prijavo dogodka na spletni strani TLK.

Osrednja tema Tedna ljubiteljske kulture 2018 bo folklorna dejavnost, s čemer s aktivno vključujemo v Evropsko leto kulturne dediščine. Namen evropskega leta je spodbuditi skupno doživljanje evropske kulturne dediščine in zavedanje o njenem pomenu kot skupni dobrini, izboljšati ozaveščenost o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

KULTURNIKOM OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO NI VŠEČ

KULTURNIKOM OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO NI VŠEČ

Tak je naslov članka na MMC-ju, ki povzema poglede na osnutek NPK-ja, ki je trenutno v javni razpravi. Svoje poglede so na novinarski konferenci pripravili predstavniki različnih kulturnih organizacij, med njimi tudi predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, Mija Aleš. Članek si lahko ogledate TUKAJ.

Osnutek nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025 si lahko ogledate

.

ZKDS se je udeležila tudi okrogle mize na temo prenove kulturnega modela v luči nastajajočega NPK-ja, ki je bila 13.9.2017 ob 19.00 v Mestnem muzeju Ljubljana. Sodelovali so : minister za kulturo Tone Peršak, predsednica Nacionalnega sveta za kulturo Uršula Cetinski, predsednica društva nevladnih organizacij s področja kulture Asociacija Jadranka Plut, direktor Mestnega muzeja Ljubljana Blaž Peršin, članica skupine SRČ in predavateljica na področju kulturne politike Vesna Čopič in direktor Centra urbane kulture Kino Šiška Simon Kardum. Udeleženci so bili precej kritični do osnutka NPK-ja, kot primer dobre prakse pa so izpostavili Mestno občino Ljubljana, saj le-ta kulturne produkte prepoznava kot ključne gradnike sodobne dužbe in zato kulturi tudi namenja zgleden obseg sredstev. Temu zgledu bi morale slediti tudi ostale lokalne skupnosti. Sodelujoči so tudi izrazili skrb za slovensko kulturno dediščino in kulturno infrastrukturo, prav tako se postavlja vprašanje strokovnosti, potrebujemo eksperte, recenzente, torej strokovnkaje na posameznih področjih, ki bodo dovolj kompetentni za sprejemanje kulturno – političnih odločitev. NPK naj bi bil tudi pomanjkljivo strateško naravnan, ne naslavlja rešitev, ko govorimo o problematiki nevladnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture. Izrazili so bojazen, da bi se število samozaposlenih še zmanjšalo, pa že tako jih več kot polovica živi na pragu revščine. Pogrešajo vizijo in razvojne ukrepe za samozaposlene, spodbude za mlade umetnike ipd. Več si lahko preberete v članku Slovenske tiskovne agencije, ki je sicer plačljiv. Povezavo najdete TUKAJ.

OSNUTEK ZAKONA O LJUBITELJSKI KULTURI

OSNUTEK ZAKONA O LJUBITELJSKI KULTURI

Objavljamo zadnji osnutek zakona o ljubiteljski kulturi, ki ga je Zveza kulturnih društev Slovenije pripravlila skupaj z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in ga tudi predložila Ministrstvu za kulturo. V reviji Primus si lahko preberete tudi članek na omenjeno temo z naslovom ZAKON – DA ALI NE.

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA NVO IN PROSTOVOLJSTVA

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA NVO IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo je dne 18. maja 2017 dalo v javno razpravo predlog Strategije razvoja NVO in prostovoljstva. Javna razprava je trajala do 14. julija 2017.

Tudi Zveza kulturnih društev Slovenije je sodelovala v javni razpravi, in sicer najprej je oblikovala dopolnitve in predloge na obstoječo strategijo preko spletne ankete, ki jo je formirala in izvedla Slovenska filantropija, nato je bila oblikovana ad hoc delovna skupina, v kateri smo predstavniki kulturno-umetniškega področja bolj poglobljeno in analitično sooblikovali pripombe in dopolnitve k omenjeni strategiji. Naslednji korak je bil posvet o skupnih predlogih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kjer smo dodatno osvetlili nekatere sporne točke strategije, ki se nanašajo na del o razvoju prostovoljtva, organizator posveta – Slovenska filantripoija – pa je končne predloge in dopolnitve posredoval Ministrstvu za javno upravo. Dokument si lahko ogledate v prilogi, dopolnitve so označene z rdečo.

Prav tako smo preko portala e-demokacija na MJU oddali pripombe, ki se nanašajo na del o razvoju NVO.

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

  1. seja predsedstva v mandatu 2017 – 22 je bila v sredo, 21.6.2017 ob 16.00 v sejni sobi JSKD. Zapisnik je pripet.

ODPRTO PISMO MINISTRICI ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

ODPRTO PISMO MINISTRICI ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Zveza kulturnih društev Slovenije je naslovila odprto pismo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport, zaradi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki naj bi omejil sedanjo razširjenost zborovskega petja v šolah. V kolikor bi bila ta sprememba sprejeta, bi to pomenilo, da bi se zgodil upad števila pevskih zborov, sploh mladinskih, posledično ne bo večglasja, manj bo tudi odraslih pevskih zborov ipd.

Zato je presedstvo ZKDS na svoji 1. redni seji v mandatu 2017 – 22 sklenilo, da se na ministrico dr. Majo Makovec Brenčič naslovi odprto pismo, kjer apelira na pristojno ministrstvo, naj 10. Člen ZOsn-J ne predvideva določbe, ki se glasi »Šola za učence organizira vsaj en pevski zbor«, temveč naj se v zadevni člen zapiše, da mora imeti šola najmanj dva pevska zbora – otroškega in mladinskega. Pismo je pripeto.


ZAPISNIK 5. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE

ZAPISNIK 5. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE

Pripenjamo zapisnik 5. redne in tudi volilne seje konference Zveze kulturnih društev Slovenije, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo.

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO - OKROGLA MIZA

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO - OKROGLA MIZA

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO, Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti

Na temo likovne umetnosti se bo 18. maja ob 19. uri v Cankarjevem domu v sodelovanju s TVU odvila tudi letošnja okrogla miza TLK z naslovom MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO  – Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti.

Sodelujoči:
• Živa Agrež, umetnostna zgodovinarka, novinarka in slikarka
• Dušan Fišer, akademski slikar
• Janez Zalaznik, akademski slikar
• dr. Franc Solina, profesor računalniπtva in informatike
• Dragica Čadež Lapajne, akademska kiparka in profesorica
• Tone Rački, akademski slikar

Okroglo mizo bo povezoval Miha Žorž.

Kdor je kdaj poskusil s slikanjem, kiparjenjem ali kako drugo likovno tehniko, je lahko opazil, kako blagodejno vpliva to početje na človekovo počutje.
Zato ni presenetljivo, da si ljudje pogosto ravno tovrstne dejavnosti izberejo za svoj hobi. Pri tem pa se dostikrat srečamo z zadrego, kako to dejavnost primerno umestiti v svet umetniškega ustvarjanja. Na okrogli mizi bomo skušali predstaviti različne poglede na ljubiteljsko likovno ustvarjanje, pri čemer bo izpostavljeno vprašanje – ali je razlika med ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjanjem v izdelku ali v odnosu do ustvarjanja? Kako izobraževanje, postavljanje izzivov, zastavljanje vprašanj in problemov ljubitelje napelje k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja? Razburljiva tematika, ki redefinira stereotipe o ustvarjalnosti …

MAG. FRANCI PIVEC - ČASTNI ČLAN ZKDS

MAG. FRANCI PIVEC - ČASTNI ČLAN ZKDS

Konferenca Zveze kulturnih društev Slovenije je na svoji redni seji, dne 20.4.2017, sprejela sklep, da podeli naziv častni član mag. Franciju Pivcu, za njegovo dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek na področju ljubiteljske kulture. Mag. Franci Pivec, ki je tako postal drugi častni član ZKDS, je bil predsednik zveze v obdobju 2001- 2006, ko se je le-ta obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. 

Častno priznanje mu je ob tej priložnosti podelila aktualna predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, ga. Mija Aleš, v četrtek, 11. maja 2017, ob 17. uri v dvorani IZUM, Prešernova 17, v Mariboru na Spominjanjih v organizaciji Zveze kulturnih društev Maribor.

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

Vabljeni na otvoritev Tedna ljubiteljske kulture.

Zveza kulturnih društev Slovenije bo organizirala tri avtobusne prevoze na otvoritev Tedna ljubiteljske kulture v Slovenj Gradcu, ki bo v soboto, 13.5.2017, ob 19.30, v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Avtobusi bodo predvidoma vozili po naslednjem urniku:

1.    Novo mesto – Slovenj Gradec – Novo mesto (odhod iz Novega mesta ob 16.30)
2.    Lendava – Maribor – Slovenj Gradec – Maribor – Lendava (odhod iz Lendave ob 16.30)
3.    Koper – Ljubljana – Slovenj Gradec – Ljubljana – Koper (odhod iz Kopra ob 15.30, odhod iz Ljubljane ob 17.00)

Prijave in informacije: info@zkds.eu, maja.papic@jskd.si, 040 160 514 (Maja Papič, JSKD in ZKDS). Prijave sprejemamo do srede, 10.5.2017 do 12. ure. Prevozi bodo realizirani samo v primeru zadostnega števila prijav.

NOVO VODSTVO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

NOVO VODSTVO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bilo na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Spodaj objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva.

Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj)

Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana)

Člani in nadomestni člani predsedstva:

OBMOČJE PREDSTAVNIK NADOMESTNI ČLAN
Ljubljana z okolico Tomaž Simetinger Lojze Adamlje
Celje Milan Brecl Ivan Domitrovič
Gorenjska Marija Aleš Slavko Bohinc
Dolenjska, Bela krajina, Posavje Janez Kerin
Južna Primorska Ivo Turk
Severna Primorska Martina Trampuž Klara Štrancar
Pomurje Danijela Hozjan Silva Duh
Koroška Marjan Lužnik Jožef Kramer
Ptuj Nino Galun Sara Špelec
Maribor Inge Breznik Franci Pivec
Zasavje Tjaša Šuligoj Sonja Mlakar

 

Ostali člani predsedstva glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo glede volitev: Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur)

Nadzorni odbor: Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član)

Mija Aleš, aktualna predsednica ZKDS, in Jože Osterman, dosedanji predsednik in aktualni podpredsednik ZKDS

Delovno predsedstvo: Martina Trampuž (ZKD Nova Gorica), Franci Pivec (ZKD Maribor) in Danijela Hozjan (ZKD Lendava)

 

5. (VOLILNA) KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

5. (VOLILNA) KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Vse zveze članice vabimo na 5. konferenco Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS), ki je hkrati tudi volilna, saj se bo volilo nove člane v organe ZKDS za obdobje 2017 – 22. Seja konference bo ob 16. uri v Prešrenovi dvorani SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Vabilo in ostala gradiva so v prilogah. Nekatera gradiva bomo objavili postopoma. Gradivo za tematsko razpravo o temeljnih  izhodiščih zzakona o ljubiteljski kulturni dejavnosti bomo objavili sredi naslednjega tedna, ker je v ponedeljek, 10.4.2017 na Ministrstvu za kulturo  predviden razgovor na to temo in je prav, da njegove ugotovitve vključimo v gradivo. V skladu z določili statuta bomo teden dni pred sejo objavili tudi seznam vseh predlogov kandidatov za organe ZKDS v obdobju 2017- 22 in osnutek kandidatne liste, kot ga predlaga kandidacijska komisija.

 
  

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZKDS V OBDOBJU 2017 - 2022

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZKDS V OBDOBJU 2017 - 2022

Na osnovi 16. in 17. člena svojega statuta Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju ZKDS), Štefanova 5, Ljubljana, objavlja POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATK(OV) ZA ORGANE ZKD SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2017-22 za naslednje funkcije:
-predsednika in dva podpredsednika ZKDS;
-člane predsedstva ZKDS;
-predsednika in člane nadzornega odbora ZKDS.

Predlogi morajo na naslov ZKD Slovenije prispeti  najkasneje do 30. marca 2017. Lahko jih posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zveza-kds.si  ali info@zkds.eu , s prilogo  v obliki slikovne ali *pdf datoteke, iz katere sta jasno razvidna podpis predlagatelja , oz. žigi ali druge oblike  identifikacije predlagatelja.

Prenos obrazca:

Pogoji:

1. Pravico za predlaganje imajo vse  včlanjene članice(člani) ZKD Slovenije, preko njih oz. v njihovem okviru pa  tudi vanje včlanjena kulturna društva in vanje včlanjeni člani in članice – posamezniki.
2. Predlog mora poleg imena oz. naziva  predlagatelja in navedbe, za katero funkcijo kandidat/ka kandidira, vsebovati tudi: ime in priimek kandidata, letnico njegovega rojstva, članstvo v asociaciji, povezani v občinsko zvezo kulturnih društev ali ZKDS.
3. Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek  življenjepis z opisom njegovih izkušenj v kulturni, društveni in drugih dejavnostih in kratka vizija kandidata o vodenju in prioritetah  za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju.
4. Predloge  kandidatov za člane oz. članice predsedstva ZKDS  je potrebno  dodatno opredeliti še tako, da navedete, če kandidata predlagate:

a) za  predstavnika  vašega območja (v skladu s 1. alinejo 21. člena statuta), ali
b) kot člana predsedstva ZKDS zaradi njegovega ugleda in sposobnosti za delo v krovni zvezi.

Volitve predstavnikov območij  oz. preostalih  članov predsedstva bodo namreč potekale na ločenih volilnih listah.

5. predlog mora biti podpisan s strani kandidata, da s kandidaturo soglaša.
6. v primeru nepopolnih vlog bomo predlagatelje zaprosili za dopolnitev, ki  mora na naslov ZKDS dospeti najkasneje  3. aprila 2017.

Na osnovi prispelih predlogov bo predsedstvo najmanj 7 dni pred sklicem volilne konference vsem članom konference ZKDS poslalo seznam kandidatov, za volilno sejo pa pripravilo ustrezne kandidatne liste.

Jože Osterman, predsednik